Minder belasting betalen dat willen we allemaal wel. Belasting is één van de grootste kostenpost van particulieren. Hoe kan je hier nu slimmer mee om gaan om uiteindelijk minder belasting te hoeven betalen?

Hierbij wat praktische tips:

Ga pensioenbeleggen of (-sparen) via een lijfrenterekening.

Dit is misschien wel een van de slimste stappen die je kunt zetten om minder belasting te betalen en tevens voor jezelf vermogen op te bouwen.

Wanneer je geld opzij gaat zetten voor je pensioen door middel van een lijfrente dan helpt de overheid je door je inleg niet te belasten tijdens de opbouwfase. Je hoeft tijdens de opbouwfase geen inkomstenbelasting te betalen over dit vermogen. Wel wanneer je in de uitkeerfase terecht komt. Het inkomstenbelastingtarief (1e schijf) voor AOW´ers is lager dan voor werkenden. Je betaald ook geen vermogensrendementsheffing over dit vermogen.

Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt. Dit kun je uitrekenen via een rekentool op de website van de belastingdienst. Je kunt in je aangifte inkomstenbelasting deze premies aftrekken van je inkomen waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

Je hebt jaarruimte als je in het afgelopen jaar geen, of niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Reserveringsruimte heb je als je in de 7 voorgaande jaren ook geen of niet voldoende pensioen hebt opgebouwd.

Zorg voor minder vermogen in 2020

Zorg dat voor het einde van het jaar alle openstaande rekeningen zijn betaald. Plan duurdere aankopen die je wilt gaan doen aan het einde van het jaar in plaats van het voorjaar. Je kunt ook eventueel aanbetalingen op duurdere uitgaven aan het einde van het jaar alvast overmaken.

Je saldo op 1 januari is het uitganspunt voor vermogensrendementsheffing. Hoe minder er dan op je rekening staat des te minder vermogensbelasting je hoeft te betalen, daarom is het slim om betalingen goed te plannen aan het einde van het jaar. Komt het even mooi uit dat december toch al een dure maand is. Misschien kun je ook in december alvast die aanbetaling doen voor je zomervakantie?

Los kleine schulden af. Schulden vanaf 3.100 euro of meer mag je verrekenen met je inkomen. Dus schulden minder dan dit bedrag kunnen niet opgegeven worden. Daarom is het slim om bijvoorbeeld je creditcard af te lossen voor het einde van het jaar. Hierdoor verlaag je ook je vermogen waardoor je toch weer minder vermogensbelasting hoeft te betalen.

Het kan ook slim zijn om je vermogen te verminderen waardoor je bijvoorbeeld wel weer recht heb op bepaalde toeslagen. Je krijgt geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget als je teveel vermogen hebt.

Belastingvrij geld schenken aan je kinderen of kleinkinderen

Dit scheelt vermogensrendementsheffing want je banksaldo gaat naar beneden. Op termijn scheelt het ook erfbelasting. Alles wat je nu al weggeeft daar hoef je later dan geen erfbelasting over te betalen. Je mag in 2020 maximaal € 5.515,00 per kind per jaar belastingvrij schenken. Dit geldt voor beide ouders tezamen. Een grootouder mag € 2.207,- aan een kleinkind belastingvrij schenken.

Eenmalig mogen de ouders kinderen tussen 18 en 40 jaar een bedrag van € 26.457,- belastingvrij schenken. Als het kind zelf te oud is maar zijn/haar partner valt nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud dan geldt de vrijstelling ook.

Schenking aan een kind of kleinkind voor de aankoop van een huis, een verbouwing van een huis, aflossing van de eigen woningschuld of restschuld en afkoop van erfpacht kan eenmalig vrijgesteld van schenkbelasting tot € 103.640,-. Dit geldt niet voor een tweede woning.

Middeling

Bij sterk variërend inkomen in 3 opeenvolgende jaren betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Enkele voorbeelden waarom je inkomen sterk zou kunnen variëren zijn:

1. je bent net begonnen met werken
2. je heb een tijdje onbetaald verlof opgenomen
3. je bent met pensioen gegaan

Het verschil kun je terug krijgen mits het meer is dan € 545,-.
Op berekenhet.nl kan je eenvoudig berekenen of je met middeling belasting terug kan krijgen.

Ben er van bewust welke aftrekposten er zijn en welke je kan benutten

Vaak gebruikte aftrekposten zijn:

– De aftrekbare hypotheekrente. Deze staat vaak al vooraf ingevuld in de aangifte.
– Ziektekosten, waaronder ook reiskosten om een zieke naasten te bezoeken.
– Giften
– Studiekosten
– Partneralimentatie
– Reiskosten
– Lijfrente

Indien je in het afgelopen jaar of in het aankomende jaar met één of meerdere van bovenstaande zaken te maken hebt gehad dan is het verstandig om te onderzoeken wat er van je belastbaar inkomen af te trekken valt.

Bron: financieelbekwaam.nl